Scotlandlivesinme.jpg

In 2013 is The Caledonian Society als Nederlands -Schotse Genealogische en Culturele Vereniging opgeheven. Er was vanuit de leden geen enkele ondersteuning om zitting te nemen in o.a. bestuurlijke taken overige activiteiten. Het archief en bibliotheek te Amersfoort is vanaf heden gesloten voor bezoek. Voor Genealogische vragen over Schotten die dienst hebben gedaan in het Staatse Leger van Holland, kunt u verkrijgen bij de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage of bij het Algemeen Rijksarchief te s'-Gravenhage.                                                                                                    De website www.caledonian.nl zal per één november 2016 worden opgeheven.

                                                                                                       

Archieffoto.jpg

In 2013, The Caledonian Society as Dutch-Scottish genealogical and cultural association raised. There was no support from the members to participate in other activities including administrative duties. The archive and library in Amersfoort is now closed for visit. For Genealogical questions about Scots who served in the Dutch States Army of Holland, may be obtained from the Foundation Centraal Bureau voor Genealogie in the Hague or to the General State archives in the Hague.                                                From the Website www.caledonian.nl will be lifted one november 2016.